Gázhálózatok optimális tervezése:

A program meghatározott fa struktúrájú és tetszőleges nyomásszintű gázhálózat, meghatározott perem feltételek (nyomásintervallum) és terhelési viszonyok melletti optimális méretezését (minimális összköltség melletti csőátmérők meghatározását) végzi el. A program az egyes csőátmérőket egy előzetesen megadott, szabványos méretű csőválasztékból veszi, a csőköltségeket szintén kívülről lehet megadni. A program a tervezett gázhálózat teljes beruházási költségét meghatározza.

 

 

Caddejat.gif (5570 bytes)

 

 

 

 

 

 

 

 

CADDEJT.gif (3524 bytes)

 

Gázhálózatok hidraulikai elemzése:

A program tetszőleges nyomásszintű és - elrendezésű (sugaras és hurkolt) gázhálózat stacionárius áramlási viszonyainak elemzésére szolgál. A hálózat topológiai jellemzőinek (vezetékek hossza, átmérője és kapcsolódása), terhelési adatainak (betáplálások / fogyasztások) és peremfeltételeinek (gázjellemzők, illesztési nyomás, aktív elemek adatai) függvényében a program meghatározza az egyes csőszakaszok ágáramait és az összes csomópont nyomását, továbbá az egyes csőszakaszok további hidraulikai jellemzőit (nyomásesés, - gradiens, gázsebesség). Míg az előző eljárás főként új hálózatok esetében használandó, addig az elemzési eljárás mind új hálózatok elemzésére (különböző fejlesztési változatok összehasonlítására), mind meglévő rendszerek vizsgálatára (ellenőrzés, kapacitásbővítés lehetőségei) alkalmazható, akár tervezési akár üzemeltetési célból.

 

 

fot11.gif (16257 bytes)

 

FOT2.gif (12299 bytes)

 

Mindkét eljárásnál, de főként ezen utóbbi esetében igen megnöveli a programok felhasználási lehetőségét számítógépes adattárak, grafikus információs rendszerek alkalmazása (az igen nagy volumenű adatelőkészítési munkára és az eredmények kiértékelhetőségének megkönnyítésére gondolva).

    - fel -               - vissza -               - főoldalra - 

 

 

Gázvezetékek kiviteli tervezése CAD rendszerrel:

Egy általános CAD rendszer és speciális, gáztervezési célból kifejlesztett programok alkalmazásával a gázelosztó és -csatlakozó vezetékek kiviteli tervezésének szinte valamennyi rajzos feladata megoldhatóvá válik.

A számítógépes gázvezeték tervezési eljárás lépései:

* Digitális tervezési alaptérkép előállításának   lehetőségei:

- digitális térkép átvétele (pl.: DXF formátumban) ,

- helyszíni geodéziai felmérés digitális                      mérőállomással,

- meglévő kataszteri térkép szkennelése vagy       digitalizálása,

- szkennelés esetén a raszter térkép vektorizálása.

* Számítógépes térkép kiegészítése, javítása       (helyszíni felmérés alapján), közművezetékek    felszerkesztése, keresztszelvények felvétele.

 

 

makad.gif (23238 bytes)

 

* Helyszínrajz előállítása :

- gázvezetékek nyomvonal felrakása a teljes térképre,

- házi bekötések (beállások) felrakása (automatikus pozicionálással, és - beméretezéssel, menüből választható csővég jelképpel),

- csővezetékszakaszok automatikus szelvényezése,

- rajzablakok kialakítása, környezet levágással és a fix keretsablonok hozzárakásával.

- helyszínrajz kiegészítése feliratokkal, automatikusan megszerkeszthető keresztszelvényekkel és könyvtárból  előhívható részletrajzokkal   (pl.: csomóponti vázlatok).

CADBSZH3.gif (9441 bytes)

 

 

* Hossz-szelvény generálás :

- A számítógépes tervezési eljárás nagy előnye, hogy a hossz-szelvények automatikusan (program útján, szinte gombnyomásra) előállíthatók, a mérés során felvett ill. a térképre bevihető magassági adatok és a nyomvonal felszerkesztése nyomán előálló grafikus információk alapján. Az általunk alkalmazott eljárásban is így készülnek, a manuális úton bizony elég hosszadalmas rutinmunkát igénylő hossz-szelvények.

 

CADHOSSZ.gif (8238 bytes)

 

A rajzi feladatok fentiek szerinti elvégzése után a tervezési folyamat további feladatai:

- műszaki leírások készítése, számítógépes szövegszerkesztő segítségével,

- esetlegesen szükséges költségvetés készítése (szintén számítógépes programok által).

Mindezeket összevetve elmondható tehát, hogy a gáztervezési feladat - hasonlóan más közműtervezési feladatokhoz - szinte valamennyi folyamat eleme és dokumentum előállítása gépesíthető, s e tevékenységeket társaságunk így is végzi.

Amennyiben a különböző közműtervek elkészítésében a számítógépes grafika alkalmazása általánossá válik, úgy e körülmény a közművek számítógépes térinformációs rendszereinek (GIS) előállítása és alkalmazása terén is igen nagy segítséget jelentene, akár közmű üzemeltetői akár más felhasználási területen (pl.: Önkormányzati alkalmazások).

  - fel -               - vissza -               - főoldalra -

 

 

Gázfogyasztói rendszerek tervezése CAD rendszerrel

Gázcsatlakozó vezetékek :

Amennyiben az elosztó hálózattal egy menetben történik a tervezés, úgy az adott fogyasztói helynek (címnek) megfelelő ablak szerinti kivágással előállítható a csatlakozó vezeték terve. Amennyiben új tervről van szó, úgy az adott kataszteri térképrész - akár kézi - beszkennelése, majd ennek átrajzolása (vektorizálása) segítségével előállított helyszínrajzra történhet a tervezés.

 

 

CADFGBEK.gif (3895 bytes)

 

Épületgépészeti tervezés :

Az általunk alkalmazott CAD rendszernek léteznek, un. szakmai moduljai (pl.: építészet, gépészet, épületgépészet, földmérés, stb.) melyek alkalmazásával elkészíthető az adott szakterület specifikumainak megfelelő rajz.

 

Így az un. belső gázterv alaprajza a program Építészeti moduljával könnyen megszerkeszthető. Az egyes gázkészülékek az Épületgépészeti modul elem adatbázisából kinyerhetők, és megfelelő helyre beszerkeszthetők (legfőbb paramétereikkel együtt).   CADBAL.gif (7956 bytes)

 

A függőleges csőterv ezt követően akár automatikus úton is előállítható a program segítségével. Igény esetén az izometrikus csőterv is automatikusan előáll.

  CADBFCS.gif (5561 bytes)

PB gázellátó rendszerek kiviteli tervezése :

Amennyiben az adott ellátási területen nincs vezetékes gázszolgáltatás ideiglenesen vagy tartós jelleggel megoldás lehet a kistartályos PB gázellátás.

Az alkalmazott CAD rendszer alkalmas az ilyen gázellátási megoldás kiviteli tervezésére is. Az ellátandó ingatlan alaprajza az eddigieknek megfelelően digitalizálható. Ezt követően a PB gázellátásra szokványos méretű tartályok grafikus adatbázisából előhívható a szükséges tartályrajz és a kívánt telepítési helyre pozícionálható (a megfelelő védőövezet figyelembevételével).

 

CADPBT.gif (6397 bytes)

 

tartff.gif (5218 bytes)

Természetesen a kiviteli tervhez szükséges további részletrajzok is szinte pillanatok alatt előállíthatók az előre feltöltött grafikus adattárból

tartfa.gif (5856 bytes)

 

A kiviteli tervhez szükséges szöveges részek a korábbi tervekből szövegszerkesztő segítségével könnyen

előállíthatók, mivel egy viszonylag jól definiált, típus megoldásokat alkalmazó műszaki feladat döntő mértékben ismétlődő szövegeiről van szó.

A szükséges belső gáztervek fentieknek megfelelően állíthatók elő.

 

Összefoglalás

Mindezek alapján belátható, hogy a belső gázellátó rendszerek kiviteli tervezésében is a CAD rendszer viszonylag egyszerűen és előnyösen alkalmazható.

Amennyiben általánossá válik a számítógépes tervezés e vonatkozásban is, úgy az igen kedvezően befolyásolná a fogyasztói rendszerekkel összefüggő számítógépes információs alrendszerek kiszolgálását is (pl.: fogyasztói-, készülék adatbázisok, stb.).

                                - fel -               - vissza -               - főoldalra -