clock.jpg (15822 bytes)  

Gázközmű-kompenzáció menetrend, aktuális kérdések

  • a törvényelőkészítés  előzményei;    parlamenti menetrend,

  • előleg kifizetések,

  • az érintett közművagyon - felmérők és a települések közötti - egyeztetése (a parlamenti vitáig bezárólag) folyamatban van.

  • Emlékeztető a bizottsági ülésekről és a Parlamenti általános vitáról

                                                                              - vissza -              - főoldalra -

                                                    -------------------------------------------

 

A gázközmű-vagyonnal kapcsolatos önkormányzati igények rendezéséről szóló törvény-tervezet előzményei

 

A gázközmű vagyonnal kapcsolatos viták az új Önkormányzati törvény (1990. évi LXV. trv., későbbiekben: Ötv.) hatálybalépésével kezdődtek. Az érintett települések nagy számban jelentették be igényüket - egyrészt a korábban, főként saját (ill. lakossági) pénzekből megvalósított gázberuházások ingyenes vagyonátadása miatt, másrészt az Önk. trv. rendelkezéseinek értelmében - különösen azt látván, hogy a törvény, ebben a vonatkozásban nem kerül végrehajtásra. Az igényeket - más törvényes lehetőség híján - peres úton is igyekeztek érvényesíteni.

Időközben a jogszabályi háttér változása ellenére, a gázszolgáltatók átalakulását majd privatizációját követően, a korábbi beruházási és vagyonátadási gyakorlat lényegében mit sem változott. A települések az Ötv.-t módosító, 1995. évi LXX. sz. trv., illetve a korábbi 1993. évi LXXXII. sz. trv. révén bizonyos - a gázszolgáltatók állami tulajdonú vagyonrészének 40 %-a erejéig -, utólagos vagyoni kompenzációban részesültek (részvény formában), azonban ezen intézkedések nem elégítették ki maradéktalanul sem a korábbi, 1990. évi Ötv.-nek megfelelő mértéket, sem a települési igényeket. Az Alkotmány Bíróság 38/1998. (IX. 16.) sz. határozatával (melyben az 1995. évi LXX. sz. trv. bizonyos pontjait megsemmisítette) már törvényesen is megnyílt, a végleges és mindenki számára megnyugtató megoldás lehetősége.

Az Alkotmánybírósági döntést követően az ÁPV Rt., mint az állami tulajdonban lévő vagyon gazdája és kezelője kezdeményezte a gázközmű vagyon újra felmérését és értékelését, most már a településeknek véglegesen járó vagyonrész meghatározása céljából. A munkát, pályázat útján az Interauditor Kft. és a PricewaterhouseCoopers Kft. konzorciuma nyerte el.

A feladat végrehajtása során minden érintett település véleményét ki kellett kérni, a vonatkozó naturális és pénzügyi adatok egyeztetése céljából. A településeknek nyilatkozniuk kellett a felmérési adatok elfogadása tekintetében. A Konzorcium, munkáját lezáró dokumentációt 2000. január 31.-n szállította megbízójának. E dokumentumra alapozva, az Igazságügyi Minisztérium elkészítette vonatkozó Kormány Előterjesztés és törvény-tervezet szövegét, melyet több menetben egyeztetett az illetékes Önkormányzati érdekvédelmi szervezetekkel is. A Kormány, miután megtárgyalta az előterjesztést, benyújtotta a törvény-javaslatot az Országgyűlésnek, amit a Parlament várhatóan az őszi ülésrendjén fog tárgyalni.

  

                                 - fel -               - vissza -          

 

Parlamenti menetrend:

A gázközmű-vagyonnal kapcsolatos önkormányzati igények rendezéséről tárgyú Törvényjavaslatot (beterjesztve: 2000. julius 13.-án) a T/2933. számon tárgyalja a parlament. A törvényjavaslat, az ÁPV Rt. által kiírt pályázat nyertesének - PricewaterhouseCoopers Kft. - Interauditor Neuner + Henzl Kft. konzorciumának - "Önkormányzati tulajdonú gázközművagyon felmérése és értékelése" c. Jelentése alapján, az Igazságügyi Minisztérium Előterjesztésében került benyújtásra. A törvényjavaslat gázszolgáltatónként és településenként tartalmazza a gázközmű-kompezzáció mértékét. Vonatkozó dokumentációk (jelentés, törvényjavaslat) a Magyar Országgyűlés Web lapjain megtekinthető.

A törvényjavaslat parlamenti bizottságok általi tárgyalása (általános vitára bocsátás) :

  • 2000. szeptember 18. (hétfő) 13.30. Gazdasági Bizottság - nem támogatja az általános vitára bocsátást,
  • 2000. szeptember 20-21. (szerda, csütörtök) Pénzügyi és költségvetési bizottság - támogatja az általános vitára bocsátást,
  • 2000. szeptember 20. (szerda) 10. Önkormányzati és rendészeti bizottság (első helyen kijelölt bizottság) - támogatja az általános vitára bocsátást,
  • 2000. szeptember 20. (szerda) 10. Területfejlesztési bizottság - támogatja az általános vitára bocsátást.

A törvényjavaslat parlamenti, általános vitája : 2000. IX. 25.-vel kezdődő héten kezdődött (1. forduló).

Részint a szeptember 18., 20-21.-i bizottsági üléseken -, részint a Parlament szeptember 25.-i általános vitán (I. fordulóban) elhangzott képviselői vélemények kivonatát egy Emlékeztető tartalmazza.

Az általános vita 2. fordulója, 2000. XI. 09.-n folytatódott. XI.10. a módosító indítványok beadási határideje.

2000. XI. 20. - 23.-ig a bizottságok (Gazdasági -, Területfejlesztési -, Önkormányzati -, Költségvetési) a módosító indítványokat megtárgyalta.

A kormány szakértője a települési észrevételeknek megfelelően mégegyszer felülvizsgálja a települési járandóságot (közel 85 esetben helyt ad a módosítási igényeknek).

A Kormány 4 ütemben kifizeti a településeknek járó készpénz előleget, összesen mintegy 17 milliárd forintot.

2001.02.06. A Kormány állást foglal, a törvénytervezet módosítási igényeiről.

2001. 05.29. A Parlament folytatja a törvény előkészítést a részletes vitával.

2001. 06. 6 .-7. A Bizottságok megtárgyalják a Kiegészítő módosító indítványokat.

2001. 06. 12. A Parlament szavaz a módosító indítványokról.

2001. 06. 18.-val kezdődő héten várhatóan sor kerül a zárószavazásra.

                          - fel -               - vissza -              - főoldalra -